מדובר באישיות מיוחדת שמשלבת מקצועיות ברמה גבוהה בשירות