נהנתי מהחשיבה הממוקדת ומהיצירתיות יוצאת דופן, שגרמה לא רק לחשיפה גבוהה אלא גם לתוצאות מעשיות בשטח. ככה זה כשהפרסום גם חזק ולא רק יפה. עלה והצלח!